1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

حجت الاسلام یعقوبعلی عابدینی نژاد مدیر ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد

با حکم مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
حجت الاسلام یعقوبعلی عابدینی نژاد  مدیر ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد

طي حكمي از سوي آقای دکترحسین نصیرزاده مشاور رئیس و مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام یعقوبعلی عابدینی نژاد به عنوان مدیر ستاد شاهد و امورایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22