1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
حجت الاسلام و المسلمین ابوالحسن سلطانی به مدت یکسال به عنوان مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی و آقای مهدی آذر نوش به مدت یکسال به عنوان معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی و آقای دکتر مهدی صحرا گرد به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه کاردانی و کارشناسی معماری دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
 

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22