1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی معرفی شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر مسعود طاهری لاری به مدت یکسال به عنوان رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب شد.
 همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر حسنعلی زمانی در مدت تصدی این دبیرخانه تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

 102