1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دکتر سید محسن نبوی کلات سرپرست اداره کل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر سید محسن نبوی کلات به مدت یکسال به عنوان سرپرست اداره کل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی  واحد مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22