1

7

4

8

9

10

22 

 

دکتر سید محسن نبوی کلات سرپرست اداره کل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر سید محسن نبوی کلات به مدت یکسال به عنوان سرپرست اداره کل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی  واحد مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102