1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

حجت الاسلام محتشمی عضو شورای برنامه ریزی پژوهشکده قرآن وعترت دانشگاه شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر ابراهیم کلانتری معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامي  
حجت الاسلام جناب آقای سید حسین محتشمی به مدت دوسال به عنوان عضو شورای برنامه ریزی پژوهشکده قرآن وعترت دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد: متن این حکم بدین شرح است:

یکی ازاهداف معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای قرآنی در جهت گسترش هر چه بیشتر فرهنگ و معارف قرآن کریم در میان دانشگاهیان است. جنابعالی که در این عرصه دارای دانش و تجربه کافی هستید برای مدت دو سال به عنوان عضو شورای برنامه ریزی پژوهشکده منصوب می شوید.
امید است با برنامه ریزی مفید و انقلابی اعضای محترم شورا، شاهد تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضا سازی قرآنی در جامعه و بخصوص دانشگاه باشیم .

لينك هاي مرتبط

 

 102