1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

دکتر بهاری معاون آموزش و تحصيلات تكميلی واحد مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر رضا بهاری کاشانی به مدت یکسال به عنوان معاون آموزش و تحصيلات تكميلي واحد مشهد منصوب شد.
همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر رضا اشرف زاده معاون پیشین آموزش و تحصيلات تكميلي واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

 102