1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دکتر اسماعیل خیر خواه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر  مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر اسماعیل خیر خواه  به مدت یکسال به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد.

همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر سعید طوسی زاده معاون پیشین پژوهش و فناوری دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22