1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دکتر نوید حبیبی سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکتر نوید حبیبی به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22