1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر سيد مسلم سید الحسینی با حفظ سمت رئیس کارگروه حفظ و صیانت از اموال و املاک دانشگاه منصوب شد

 طي حكمي از سوي دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقای دكتر سيد مسلم سید الحسینی  با حفظ سمت، به عنوان  رئیس کارگروه حفظ و صیانت از اموال و املاک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، متن این حکم بدين شرح است :

جناب آقای دکتر سید مسلم سید الحسینی با توجه به اهمیت حفظ و صیانت از اموال، دارایی ها ، املاک و مستغلات  دانشگاه آزاد اسلامی به موجب این حکم جنابعالی به عنوان رئیس کارگروه «حفظ و صیانت از اموال و املاک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد» با اولویت شناسایی، صیانت و بهره برداری منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اتخاذ تدابیر مناسب و ارائه برنامه های منسجم و هدفمند در پیشبرد اهداف مقدس دانشگاه موفق و موید باشید.
دکتر مهدی ملک نژاد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد

لينك هاي مرتبط

 

 102