1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دکتر علی اکبر خزایی به عنوان مدیر خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و سرکار خانم دکتر ریحانه کاردهی مقدم به عنوان مسئول امور کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه جداگانه از زحمات آقای رضا عصاران دربان درمدت تصدی مدير خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22