1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

اعضای کمیته نظارت، ارزشیابی و ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی تعیین شدند

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین مصیب بابا زاده به عنوان مسئول کمیته نظارت، ارزشیابی و ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و آقايان دكتر حسین پیمانی زاد معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و استان، دکتر محمد جعفری ریاست واحد کاشمر، دکتر محمد رضا سعیدی ریاست واحد نیشابور، دکتر علی حیدری معاون دانشجویی فرهنگی واحد قوچان ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر نصیری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی(عضو مدعو)، حجت الاسلام و المسلمین محمد رسولی(عضو مدعو) و حجت الاسلام و المسلمین سید حسین محتشمی(عضو مدعو) به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22