1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

اعضای شورای آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تعیین شدند

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقايان دكتر رضا اشرف زاده ، دکترمهدی ملک نژاد، دکتر محمد سرافراز یزدی، دکتر یزدان فر، دکتر محمد رضا خزاعی و خانم نسرین توکلی  با حفظ سمت به مدت دوسال به عنوان اعضای شورای آموزش  پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و آقای دکتر سید احسان رضوی با حفظ سمت به عنوان نائب رئیس شورای آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22