1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب مسئول راه اندازی و پیگیری امور شرکت گردشگری و اردوها

 طي حكمي از سوي  معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
جناب آقای حجت الاسلام سجاد رحمتی  با حفظ سمت به عنوان مسئول راه اندازی و پیگیری امور شرکت  گردشگری و اردوها منصوب شد.
 

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22