1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب- تشکر و قدردانی - ابقاء

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي سید ابراهیم سنگل آبادی به عنوان مئسول آموزش دانشکده معماری وهنرو آقای دکتر افشین توسلی فرشه به عنوان سرپرست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (تا صدور حکم از سازمان مرکزی) منصوب شدند.
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه از زحمات آقای دكتر داود بهره پوردر مدت تصدی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و خانم دکتر نرگس افضلی بغداد آبادی در مدت تصدی مدیریت گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی  دانشگاه  آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.
 همچنين با حكم آقاي دكتر شيخ الاسلامي؛ آقاي دكترسیدعلی غیور باغبانی به مدت یکسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات واحد مشهد ابقاء شد .

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22