1

vaa00

7

4

8

9

10

22

 

 

 

 

 

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر داود بهره پور با حفظ سمت(رئیس باشگاه پژوهشگران جوان) به مدت یکسال به عنوان معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی ومهندسی، آقای دکتر جمشید خان چمنی به مدت یک سال به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات نوآوری پزشکی دانشکده پزشکی وآقای مهندس مسعود میرزایی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه متالوژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه از زحمات آقای مهندس کرمی نژاد در مدت تصدی معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی ومهندسی،آقای دکتر سعید قسمتی در مدت تصدی مدیریت گروه متالوژی دانشکده فنی و مهندسی، آقای دکتر مهران خیر اللهی درمدت تصدی معاونت آموزشی دانشکده هنر ومعماری، آقای   و آقای دکتر پیمان باشی شهابی در مدت تصدی مدیریت گروه تاسیسات، ساخت و تولید صنایع فلزی و انرژی های نوین و فناوری های مجتمع بین الملل گلبهار    دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

69888

 102