1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب- اعضای شوراِی مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
خانم مهندس ازاد آژیر معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ، آقای اکبر امینی معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی، آقای دکتر جواد بهارآرا رئیس هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی، آقای سعید محمودی مدیر کل امور مالی و ذیحسابی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، آقای محسن علیزاده رئیس اداره امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مدت یکسال به عنوان اعضای شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند. همچنین آقای جاوید نوبخت به مدت دوسال به عنوان مدیر مرکز رشد و دبیر شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22