1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب- تشکر و قدردانی - ابقاء

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر احسان ارمز به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه آمار دانشکده علوم پایه، خانم دکتر سارا رستگاری به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی بیمارستان آریا، آقای دکترامیر مقدم به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند .
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه از زحمات خانم دکتر انیس ایرانمنش در مدت تصدی مدیر گروه آمار دانشکده علوم پایه و  خانم دكتر نوشین بابا پورعلی آبادی در مدت تصدی معاونت آموزشی بیمارستان آریا دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.
 همچنين با حكم آقاي دكتر شيخ الاسلامي؛ آقاي دكترمحمد علی احمدیان به مدت دوسال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه جغرافیا واحد مشهد ابقاء شد .

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22