1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

تشکر و قدردانی

 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقاي دكتر سیعد خیاط مقدم در مدت تصدی ریاست دانشکده حسابداری و مدیریت، آقای برزین امینیان در مدت تصدی مدیریت گروه طراحی صنعتی و نقاشی دانشکده هنر ومعماری، آقاي مهندس علی اکبر سروری درمدت تصدی مدیریت گروه اقتصاد کشاوری مجتمع بین الملل گلبهار، آقای مهندس محمد حبشی در مدت تصدی مدیریت گروه ساخت و تولید و صنایع فلزی مجتمع بین الملل گلبهار، دکتر مهرداد جلالی در مدت تصدی مدیریت گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی، دکتر احمد فولادیان در مدت تصدی معاونت دانشکده الهیات،آقای دکتر حمید عرفانیان خانزاد در مدت تصدی مدیریت گروه مدیریت دولتی، آقای دکتر اسماعیل خیر خواه در مدت تصدی مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.
 

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22