1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصابات

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر احسان درری جبروتی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه معماری مجتمع بین الملل گلبهار، آقاي مهندس مجتبی عسگری به مدت یکسال به عنوان مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، آقاي دکتر مسعود طاهری لاری به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت، خانم نگین خوشبختی به مدت دو سال به  عنوان مدیر گروه طراحی صنعتی و نقاشی دانشکده هنر ومعماری،آقای دکتر مسعود نیازی ترشیز به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی، آقای دکتر سید حسین کنعانی به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی دانشکده الهیات، آقای دکتر غلامرضا عنایتی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه مدیریت دانشکده حسابداری و مدیریت،دکتر محمد رضا ذبیحی به مدت دوسال به عنوان معاون دانشکده حسابداری و مدیریت، دکتر حسن رضائی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه معماری دانشکده هنر و معماری ، آقای دکتر پیمان باشی شهابی به مدت یک سال به عنوان مدیر گروه تاسیسات (ساخت و تولید و صنایع فلزی و انرژی های نوین فناوری) مجتمع بین الملل گلبهار  منصوب شدند .

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22