1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

عضو هیات علمی واحدمشهد رئیس پلی کلنیک تخصصی دانشگاههای استان شد

در جلسه مسئولین کلینیک های پنج گانه شبکه جامع دانشگاههای استان خراسان رضوی که در محل کلینک برگزار شد، دکتر سعدی جعفری کاردگر مدیر گروه زبان فرانسه دانشکده حقوق ‏علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به  اتفاق آرا، به عنوان  رئیس پلی کلنیک تخصصی دانشگاههای استان انتخاب شد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22