1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادی ارتقا یافت

با ابلاغ دکتر میرزاده
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادی ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر مجيد مير صدرايي  عضو هيات علمي گروه آموزشي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به استادي ارتقا یافت.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در چهل و نهمين نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی دکتر مجيد مير صدرايي عضو هيات علمي گروه آموزشي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادي نائل آمد.
در حکم  دکتر میر‌زاده آمده است: با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به استادی موضوع در چهل و نهمين نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه این حکم آمده است: امید است درمرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22