1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

دکتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

با ابلاغ دکتر میرزاده
دکتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر عباس شيخ الاسلامي دانشیار گروه آموزشی «حقوق جزا و جرم شناسي» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در نود و ششمين نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی دکترعباس شيخ الاسلامي عضو هیات علمی گروه آموزشی  حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد؛ دانشیار شد.
در حكم  دکتر میر‌زاده آمده است: با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالی به دانشیاری موضوع در نود وششمين  نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه این حکم آمده است: امید است درمرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22