1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب - تشكر و قدردانى

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر رضا اشرف زاده به مدت دو سال به عنوان رئيس، آقاي دكتر سيد  احسان رضوي به مدت دوسال به دبير، آقاي دكتر محمود حسني و آقاي دكتر احمد جوانشيري به مدت دو سال به عنوان اعضاي شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند . همچنين آقاي برزين امينيان حيدري به مدت دو سال به عنوان مدير گروه نقاشي دانشكده هنر ومعماري و آقاي عبداله حسين زاده به مدت دو سال به عنوان مدير گروه دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه هاي جداگانه از زحمات آقاي جواد زاهدي در مدت تصدي مديريت  گروه دانشكده حسابداري و مديريت وسركار خانم روشنك نشاط در مدت تصدي مديريت گروه نقاشي دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22