1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب - تشكر و قدردانى

 با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
 آقاي دكتر محسن طبسي به مدت يكسال به عنوان مدير گروه معماري دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .
  دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای دكتر رضا ميرزايي در مدت تصدی مديريت گروه معماري دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22