1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصاب - تشكر و قدردانى

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر محمد رضا قاضي زاده به مدت دو سال به عنوان مشاور حقوقي  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای محمد مهدي صفا كيش در مدت تصدی مشاور حقوقي دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22