1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

انتصابات

با حكم آقای دكتر عباس شيخ الاسلامي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی:
آقاي دكتر وحيد مغفرتي به مدت دو سال به عنوان سرپرست بيمارستان آريا دانشكده پزشكي و آقاي دكتر حميد طباطبايي به مدت يكسال به عنوان مدير كل خدمات پژوهشي و توليد علم و دكتر مهدي ظريف به مدت دو سال به عنوان مدير امور اقتصادي و دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .
 دکتر شیخ الاسلامی طی نامه اي از زحمات آقای دکتر سعيد رحيقي در مدت تصدی سرپرست بيمارستان آريا  دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 

 

 

21

22