1

7

4

8

9

10

22 

 

دکتر احسان تهامی مدیر انجمن های علمی دانشگاه شد


با حکم دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:
آقاي دكتر سید احسان تهامی به مدت 2 سال به عنوان مدیر انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

لينك هاي مرتبط

 102