مدير اجرايي مسجد جامع حضرت مهدي (عج) دانشگاه معرفي شد

Portal Info
Travel

با حکم حجت الاسلام و المسلمين جواد مهدوي نسب مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ‌
آقاي جواد نيك پي به مدت یک سال به عنوان مدير اجرايي مسجد جامع حضرت مهدي (عج) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.