دكتر محمد رضا كاظمي گلوردي سرپرست دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شد.

Portal Info
Travel

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
جناب آقاي حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد رضا كاظمي گلوردي به عنوان سرپرست دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.