1

7

4

8

9

10

22 

 

دكتر محمد رضا كاظمي گلوردي سرپرست دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شد.

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
جناب آقاي حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد رضا كاظمي گلوردي به عنوان سرپرست دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102