1

7

4

8

9

10

22 

 

دکتر سیدرضا کامل مدیر امور پژوهشی پردیس بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان(گلبهار) شد

با حکم آقاي دکتر سروری مجد دبیر هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد‌
آقاي دکتر سیدرضا کامل به مدت یک سال به عنوان مدیر امور پژوهشی پردیس بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان(گلبهار) منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102