1

7

4

8

9

10

22 

 

محل خدمت آقاي حمید رشیدی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین شد

  با حكم آقای دكتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 
محل خدمت آقاي حمید رشیدی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین  شد.
 

لينك هاي مرتبط

 102