1

7

4

8

9

10

22 

 

حجت الاسلام رجایی پور سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
حجت الاسلام  دکترمصطفی رجایی پور  به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد

.دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات آقای دکترنوید حبیبی در  مدت تصدی سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.

لينك هاي مرتبط

 102