1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد رسولی ترشیزی به عنوان مسئول دفتر پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب استان خراسان رضوی منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102