1

7

4

8

9

10

22 

 

بصیری؛ سرپرست دفتر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای محمد حسن بصیری به عنوان سرپرست دفتر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

پیش از این نیز آقای سید رضا پیوسته مدیریت گزینش را برعهده داشت که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است  .

لينك هاي مرتبط

 102