1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصاب سرپرستان مرکز جوین و مرکز خواف

   با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکترمحمد رضا سعیدی اصل سرپرست واحد سبزوار با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جوین وآقای دکتر محمد علی علیزاده سرپرست واحد تربت حیدریه با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خواف منصوب شدند.
 

لينك هاي مرتبط

 102