1

7

4

8

9

10

22 

 

دکتر جاوید صباغیان رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه شد

 با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای  دکتر علی جاوید صباغیان به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات آقای دکتر فرشید سعیدی در مدت تصدی ریاست دانشکده علوم پایه واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

معرفی دبیر اجرایی اردوی آموزشی تشکیلاتی حیات طیبه دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکتر جعفر کبیری سرمزده به عنوان دبیر اجرایی اردوی آموزشی تشکیلاتی حیات طیبه دانشگاه آزاد اسلامی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی منصوب شد.

دکتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه و مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکتر سعید خیاط مقدم به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت و منابع دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

دکتر ملک نژاد؛ رئیس کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

با حكم آقای دکتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی:
آقای دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ، به مدت دو سال به عنوان رئیس کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد
 قسمتی از متن این حکم بدین شرح است:

ادامه مطلب...

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای سید ساجد سجادی به عنوان مسئول حراست بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
دکترملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای سید احمد عقیلی در زمان تصدی  این پست تشکر و قدردانی کرد .

انتصاب، تشکر و ابقاء

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
، آقای دکتر حسن شجاع بهار به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه معارف ، آقای دکتر محمد جوانبخت به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره دانشجویان غیر ایرانی و آقای حسینعلی خاوری به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره بیمه و رفاه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای جلیلی خاکسارته خیابانی به مدت یکسال به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان منصوب شد.
همچنين با حكم آقاي دكتر ملک نژاد؛ آقای دکتر مسعود نیازی ترشیز به مدت یکسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی ابقاء شد .
دکترملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای محمد دارینی درمدت تصدی مدیر گروه معارف اسلامی دانشگا آزاد اسلامی مشهد و دکتر سید محمد هاشمی در زمان تصدی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان تشکر و قدردانی کرد .

بصیری؛ سرپرست دفتر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای محمد حسن بصیری به عنوان سرپرست دفتر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

دکتر سید محمد جواد موسوی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر شد

 با حكم آقای دكتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامي :
آقای دکتر سید محمد جواد موسوی به عنوان  سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر منصوب شد.
دکتر رهبر طی نامه ای  از زحمات آقای دکتر محمد جعفری در دوران  مسئولیت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب سرپرستان مرکز جوین و مرکز خواف

   با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکترمحمد رضا سعیدی اصل سرپرست واحد سبزوار با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جوین وآقای دکتر محمد علی علیزاده سرپرست واحد تربت حیدریه با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خواف منصوب شدند.
 

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقایان امیر خالقی، سید مصطفی پژم، حسن احمدی ازغندی، علیرضا فنونی، محمد رستگار مقدم و محمد باقر نوایی راهبر به مدت یکسال به عنوان اعضای «کمیته ساماندهی» دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
همچنين با حكم آقاي دكتر ملک نژاد؛ آقای دکتر محمد شاه بدیع زاده به عنوان مدير گروه ادبیات فارسی  و آقای دکتر محمود سلطانی به عنوان مدیر مرکز تحقیقات ورزش و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .
دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات آقای دکتررضا اشرف زاده در مدت تصدی مدیریت گروه ادبیات واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

حجت الاسلام یعقوبعلی عابدینی نژاد مدیر ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد

با حکم مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
حجت الاسلام یعقوبعلی عابدینی نژاد  مدیر ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد

ادامه مطلب...

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر سعید سعادت عضو هیات علمی گروه آموزشی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر رهبر به دانشیاری ارتقا یافت.

ادامه مطلب...

محمد مهدی برادران، مدیر دفتر بازرسی و پیگیری ویژه هیات امنا در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی شد

 با حکم رئیس دفتر بازرسی ویژه هیئت‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی
محمد مهدی برادران، مدیر دفتر بازرسی و پیگیری ویژه هیات امنا در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی  شد
از سوی روح‌الامین اسمعیلی رئیس دفتر بازرسی ویژه هیئت‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی، محمد مهدی برادران به عنوان مدیر دفتر بازرسی و پیگیری ویژه هیات امنا در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی منصوب شد .

ادامه مطلب...

انتصاب، تشکر و ابقاء

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکترمهدی الهی ترشیزی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه علوم دامی و اقتصاد کشاورزی مجتمع بین الملل دانشگاه و آقای محمد علی حسین پور به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره پرداخت و رسیدگی با اسناد واحد مشهد منصوب شدند.
همچنين با حكم آقاي دكتر ملک نژاد؛ آقای حمید سعیدی جوادی به مدت دو سال دیگر در سمت خود به عنوان مدير گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجه دانشگاه ابقاء شد .
دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات آقای دکترمجتبی حسین پور مشهدی  در مدت تصدی مدیریت گروه علوم دامی و اقتصاد کشاورزی مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد.

انتصاب

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقای دکتر مهرداد جلالی به مدت یکسال به عنوان مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و آقای جواد محمد خانی به مدت یکسال به عنوان مدیریت گروه تربیت بدنی و خانم دکتر هیروفر کیش به مدت یکسال به مدیریت گروه معماری مجتمع بین الملل گلبهار   و  آقای محمد رافتی به مدت یکسال به عنوان مدیر یت گروه مدیریت (کارشناسی ارشد) دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.

انتصاب

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
حجت الاسلام و المسلمین ابوالحسن سلطانی به مدت یکسال به عنوان مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی و آقای مهدی آذر نوش به مدت یکسال به عنوان معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی و آقای دکتر مهدی صحرا گرد به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه کاردانی و کارشناسی معماری دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
 

علی الهیان رئیس ستاد اسکان دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر محمد تقی منشی طوسی معاون اداری مالی  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد :
آقای علی الهیان به عنوان  رئیس ستاد اسکان  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

رئیس و اعضای شورای پژوهش و فناوری واحد مشهد معرفی شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر اسماعیل خیر خواه به عنوان رئیس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، آقاي دكتر سعيد قسمتي بعنوان دبير شورا و  آقایان دکتر مجتبی زاهدیان ، دکتر جواد علامتیان، دکتر پژمان خورشید، دکتر رضا صدرآبادی حقیقی، دكتر مصطفي رجايي پور و دکتر ناصر سنجر موسوی به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.
 

رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی معرفی شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر مسعود طاهری لاری به مدت یکسال به عنوان رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی منصوب شد.
 همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر حسنعلی زمانی در مدت تصدی این دبیرخانه تشکر و قدردانی کرد.

دکتر سید محسن نبوی کلات سرپرست اداره کل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر سید محسن نبوی کلات به مدت یکسال به عنوان سرپرست اداره کل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی  واحد مشهد منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 102