1

7

4

8

9

10

22 

 

رضا متجدد نائب رئيس هيات ورزش هاي دانشگاهي خراسان رضوي شد

با حكم آقای دكتر مهدي سرابي رئيس هيات ورزش هاي دانشگاهي خراسان رضوي
آقاي رضا متجدد مدير تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به عنوان نائب رئيس هيات ورزش هاي دانشگاهي خراسان رضوي منصوب شد.

معرفي اعضاي كميته ارزشيابي و نظارت بر كل فعاليت هاي فرهنگي و تعميق گسترش فعاليت هاي ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي

اعضاي كميته ارزشيابي و نظارت بر كل فعاليت هاي فرهنگي و تعميق گسترش فعاليت هاي ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي مشخص شدند
با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
حجت الاسلام و المسلمين مصيب بابا زاده به عنوان مسئول كميته  ارزشيابي و نظارت بر كل فعاليت هاي فرهنگي و تعميق گسترش فعاليت هاي ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و

ادامه مطلب...

حجت الاسلام رجایی پور سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه شد

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
حجت الاسلام  دکترمصطفی رجایی پور  به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد

.دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات آقای دکترنوید حبیبی در  مدت تصدی سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه  تشکر و قدردانی کرد.

دکتر ملک نژاد؛ رئیس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

دکتر ملک نژاد؛ رئیس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد
با حكم دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه  آزاد اسلامی:
دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد ، به مدت سه سال به عنوان رئیس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد

ادامه مطلب...

انتصاب/ تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای  دکتر محمد جوانبخت به مدت یکسال به عنوان معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات آقای دکتر محمود حسنی در مدت تصدی معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

تشکر و قدردانی

ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد؛ طی نامه ای از زحمات دکتر سید مسلم سید الحسینی در مدت  تصدی معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد .

تشکر و قدردانی

دكتر مهدی ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد؛ طی نامه ای از زحمات آقای دکترغلامعباس شکاری در مدت تصدی معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد .

تشکر و قدردانی

 دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد؛ طی نامه های جداگانه از زحمات آقای دکتر امیر مقدم در مدت تصدی مدیریت گروه تربیت بدنی و آقای دکتر وحید احمدی در مدت تصدی مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی کرد .

ابقاء

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
 آقای مهندس مسعود میرزایی به مدت یکسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه متالوژی و سرامیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ابقاء شد.

انتصاب

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
 آقای دکتر میثم رضایی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

انتصاب

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
  آقای دکتر سید جواد اسد پور زاوه یی به مدت یکسال به عنوان مدیر گروه معماری (ارشد و دکتری) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

انتصاب

با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد رسولی ترشیزی به عنوان مسئول دفتر پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب استان خراسان رضوی منصوب شد.

انتصاب

 با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای عبدالله حسین زاده به عنوان مدیریت برنامه ریزی و بودجه و ارزیابی و عملکردو توانمندسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.


دکتر جاوید صباغیان رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه شد

 با حكم آقای دكتر ملك نژاد دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای  دکتر علی جاوید صباغیان به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

دکتر ملک نژاد طی نامه ای  از زحمات آقای دکتر فرشید سعیدی در مدت تصدی ریاست دانشکده علوم پایه واحد مشهد تشکر و قدردانی کرد.

معرفی دبیر اجرایی اردوی آموزشی تشکیلاتی حیات طیبه دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکتر جعفر کبیری سرمزده به عنوان دبیر اجرایی اردوی آموزشی تشکیلاتی حیات طیبه دانشگاه آزاد اسلامی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی منصوب شد.

دکتر سعید خیاط مقدم سرپرست معاونت توسعه و مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای دکتر سعید خیاط مقدم به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت و منابع دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

دکتر ملک نژاد؛ رئیس کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

با حكم آقای دکتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی:
آقای دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ، به مدت دو سال به عنوان رئیس کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد
 قسمتی از متن این حکم بدین شرح است:

ادامه مطلب...

انتصاب- تشکر و قدردانی

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای سید ساجد سجادی به عنوان مسئول حراست بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.
دکترملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای سید احمد عقیلی در زمان تصدی  این پست تشکر و قدردانی کرد .

انتصاب، تشکر و ابقاء

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
، آقای دکتر حسن شجاع بهار به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه معارف ، آقای دکتر محمد جوانبخت به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره دانشجویان غیر ایرانی و آقای حسینعلی خاوری به مدت یکسال به عنوان رئیس اداره بیمه و رفاه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شدند.
با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای جلیلی خاکسارته خیابانی به مدت یکسال به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان منصوب شد.
همچنين با حكم آقاي دكتر ملک نژاد؛ آقای دکتر مسعود نیازی ترشیز به مدت یکسال دیگر در سمت خود به عنوان مدیر گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی ابقاء شد .
دکترملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای محمد دارینی درمدت تصدی مدیر گروه معارف اسلامی دانشگا آزاد اسلامی مشهد و دکتر سید محمد هاشمی در زمان تصدی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان تشکر و قدردانی کرد .

بصیری؛ سرپرست دفتر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شد

با حكم آقای دكتر ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد :
آقای محمد حسن بصیری به عنوان سرپرست دفتر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.

ادامه مطلب...

لينك هاي مرتبط

 102