1

7

4

8

9

10

22 

 

انتصابات

با حكم دكتر حسنعلی زمانی معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی :
آقاي حمید رضا گنجعلیشاهی به عنوان مدیر کل پشتیبانی مالی و منابع انسانی ستاد هماهنگی استان خراسان رضوی منصوب شد .

همچنین با حکم مهدی نصیری مدیر کل منابع انسانی و سیاستهای رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای سید محمد حسینی به مدت دوسال به عنوان دبیر کمیته بیمه و رفاه واحد مشهد منصوب شد .

انتصابات

با حكم دكتر کریم زارع مشاوره ریاست دانشگاه  و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  دانشگاه آزاد اسلامی 
آقاي دكتر داود بهره پور به مدت  دو سال دیگر در سمت خود به عنوان  رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ابقا شد .

انتصابات

با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقاي دكتر کاظم بشیرنژاد به مدت دو سال به عنوان مدیر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .

انتصابات - انتصاب اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

با حکم آقای دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد :

آقای دکتر رضا اشرف زاده به مدت دو سال به عنوان رئیس شورای تحصیلات تکمیلی و آقای دکتر سید احسان رضوی به مدت دو سال به عنوان نائب رئیس شورای تحصیلات تکمیلی منصوب شدند . همچنین آقای دکترسعید خیاط مقدم ، آقای دکتر محمد سرافراز یزدی ، آقای دکتر جواد مهربان قزلحصار ، آقای دکتر علی اکبر یساقی ، آقای دکتر پژمان خورشید ، آقای دکترسعید طوسی زاده ، آقای دکتر محمد ناصری پوریزدی ، آقای دکتر سیدهادی جعفری ، آقای دکتر محسن طبسی و آقای دکتر مجتبی زاهدیان نیز به مدت دو سال به عنوان اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شدند .

دكتر بهاري كاشاني مسئول راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه شد

با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آقای دکتر رضا بهاري كاشاني. به عنوان مسئول راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب مي شود.
همچنين دكتر شيخ الاسلامي طي نامه اي از زحمات آقاي دكتر جواد مهربان قزلحصار در مدت تصدي مسئول راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه تشكر و قدرداني كرد.

دکتر احسان تهامی مدیر انجمن های علمی دانشگاه شد


با حکم دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:
آقاي دكتر سید احسان تهامی به مدت 2 سال به عنوان مدیر انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

انتصابات - تشکر و قدردانی

با حکم دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد:
آقای دکتر انیس ایرانمنش به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آمار، آقای دکتر سید جواد اسد پور زاوه یی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه معماری ،خانم دکتر نرگس افضلی بغداد آبادی به مدت دو سال به سمت مدیر گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی ، آقای دکتر علی میر صادقی به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی بیمارستان 22 بهمن ، آقای محمد حسن بداغی به مدت دو سال به سمت سرپرست گروه علوم اجتماعی وآقای دکترغلامرضا خدیوی رفوگر به مدت دو سال به عنوان معاون گروه و مسئول تحصیلات تکمیلی گروه علوم تربیتي  و آقای مهدی حامد به مدت یکسال به سمت رئیس خوابگاههای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب گردید .
همچنین آقای دکتر شیخ الاسلامی طی نامه های جداگانه  از خانم ملیحه ابراهیم پوردر مدت تصدی مدیریت گروه آمار و خانم مهندس لیلا زمانی آقایی در مدت تصدی مدیریت گروه معماری ، آقای دکتر امیر حسین هاشمی عطار در مدت تصدی مدیریت گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی ، آقای دکتر وحید سعادتیان در مدت تصدی معاونت آموزشی بیمارستان 22 بهمن و آقای محمد رضا اسماعیل زاده قندهاری در مدیریت گروه تربیت بدنی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکر و قدردانی نمود .
با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
آقاي دکتر محسن رزمی در سمت خود به عنوان مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی تا مورخه 12 اسفندماه 93 و  آقاي دکتر امیر حسین ملکی زاده به مدت دو سال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ابقا شدند.

حجت الاسلام رسولی معاون فرهنگی اجتماعی واحد مشهد شد


با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
حجت الاسلام محمد رسولی به  عنوان معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .

انتصابات

با حکم دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقاي دكتر علی اصغر يساقي به مدت 2 سال به عنوان رئيس دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب گردید .
دکتر شیخ الاسلامی طی نامه ای  از دکتر مصطفی رجایی پور ریاست پیشین دانشکده الهیات قدردانی نمود .

دکتر شیخ الاسلامی عضو شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه شد

با حكم دكتر حسین غریبی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامي :
آقاى دكتر عباس شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مدت دو سال به عنوان عضو شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامي منصوب  گرديد .


دكتر احسان رضوى رئيس تحصيلات تكميلى دانشگاه شد


با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقاي دكتر سيد احسان رضوى به مدت دو سال به عنوان رئيس تحصيلات تكميلى دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .
همچنين دكتر شيخ الاسلامي طي نامه اي از زحمات دكتر حميد رضا گشايشي در مدت تصدي رياست تحصيلات تكميلي دانشگاه تشكر و قدرداني كرد .

سرپرست جديد دانشگاه آزاد اسلامی كابل معرفى شد

با حكم دكتر حميد ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
آقاى دكتر جليل رحيمي جهان آبادي به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد كابل (افغانستان) منصوب  گرديد .

دكتر سعيد طوسي زاده سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شد

با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقاي دكتر سعيد طوسي زاده به عنوان سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب شد .

انتصابات - تشكر و قدردانى

با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقاي دكتر حامد ژياني به مدت دوسال به عنوان مدير گروه رياضي دانشكده علوم پايه و آقاي مهندس سعيد قسمتي تبريزي به مدت دوسال به عنوان مدير گروه متالوژي و سراميك دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب گرديد .
با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقاي محمود سلطاني به مدت دو سال ديگر در سمت خود به عنوان مدير گروه تربيت بدني گلبهار ابقا گرديد .
همچنين دكتر شيخ الاسلامي طي نامه اي از زحمات دكتر ابراهيم ظهور وحيد كريمي  در مدت تصدي مديريت گروه متالوژي و سراميك و خانم دكتر مهناز خانه گير در مدت تصدي مديريت گروه رياضي و خانم نگين خوشبختي در مدت تصدي مديريت طراحي صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تشكر و قدرداني كرد.

انتصاب

با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقاي دكتر حسن يزدانفر با حفظ سمت (مدير گروه علوم آزمايشگاهي)به مدت يكسال به سمت معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب گرديد .


دكتر حميد جعفرى رئيس جديد مجتمع علوم انساني دانشگاه شد

با حكم دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقاي دكتر حميد جعفري به مدت دو سال به سمت رياست مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد منصوب گرديد .
همچنين  دكتر شيخ الاسلامي طي نامه اي از زحمات حجت الاسلام  دكتر حسين احمري در مدت تصدي رياست مجتمع علوم انساني دانشگاه تشكر و قدرداني كرد.

انتصاب

با حكم دكتر حسنعلي زماني معاون هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي
آقاى حميد رضا گنجعليشاهي به عنوان مدير امور اداري و مالي ستاد هماهنگي هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي منصوب  گرديد .


معاون ادارى مالى واحد مشهد عضو شوراى راهبردى ادارى مالى دانشگاه شد

با حكم دكتر حميد ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
آقاى دكترمسعود طاهري لاري معاون اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد براي مدت دو سال به عنوان عضو شوراي راهبردي اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب  گرديد .

لينك هاي مرتبط

 102