1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

مسئول بخش خوشنويسي

مسئول بخش خوشنويسي


مهدی  محمدی 

اهم فعاليتها :

انجام خوشنويسى كليه امور مربوطه اعم از ( پارچه  شوميز – ديوار - لوح هاى تقدير ) طراحي و اجراي كليه تابلوهاي اطلاع رساني دانشگاه

– صاحب نظر و داور مسابقات هنري دانشجويان در واحد مشهد و منطقه 9 دانشگاه

انجام نقاشي رنگ و روغن (پرتره ) و ...

– انجام كليه امور هنري (مشبك ومعرقكاري فلزي)


 

 

 

 

 

 

 

لينك هاي مرتبط

 

21

22