1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصویری - برگزاری كارگاه آموزشی و تخصصی صوت در حاشیه مسابقات قرآن وعترت

كارگاه آموزشي  وتخصصي صوت(سلف‍‍‍‍‍‍‍‍‍ز) با حضور استاد دكترعارف حسيني درحاشيه برگزاري بيست ودومين دوره مسابقات قرآن وعترت دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد.

ادامه مطلب...

لينك هاي مرتبط

21

22