1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويرى - نشست هيات هاى دانشجويى دانشگاه آزاد خراسان رضوى


برگزارى نشست هم انديشي هيات هاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در محل سالن كنفرانس شهداي گمنام مجموعه فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  ادامه مطلب...

گزارش تصويرى - افتتاح دفتر علمى فرهنگى و سياسى كانون ايثار

افتتاح دفتر كانون علمي فرهنگي و سياسي دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه  آزاد اسلامیِ مشهد در محل مجتمع علوم انساني دانشگاه   . ادامه مطلب...

گزارش تصويرى - نشست ساليانه گروه معارف دانشگاه


برگزارى نشست ساليانه اساتيد گروه معارف اسلامي دانشگاه آزاد  اسلامي مشهد در محل سالن آمفي تئاتر مجتمع علوم انساني  دانشگاه    ادامه مطلب...

گزارش تصويرى - كوهپيمايى اساتيد و كاركنان دانشگاه

برگزاري همايش كوهپيمايي با حضور  اساتيد و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و خانواده هاي آنان در محل  كوهاي آب و برق     . ادامه مطلب...

گزارش تصويرى -ديدار رياست با دانشجويان دانشكده فني مهندسي دانشگاه

ديدار صميمي و جلسه پرسش وپاسخ دانشجويان دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با سرپرست دانشگاه  ظهر امروز  در سالن اجتماعات دانشكده فني مهندسي  

گزارش تصويرى -ديدار رياست با اساتيد دانشكده فني مهندسي دانشگاه

ديدار صميمي و جلسه پرسش وپاسخ اساتيد دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با سرپرست دانشگاه امروز صبح در سالن اجتماعات دانشكده فني مهندسي  

ادامه مطلب...

گزارش تصويرى 2- تجليل از افتخار آفرينان گروه بيوشيمي و بيو فيزيك

مراسم تجليل ازافتخار آفرينان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سطح ملي و بين المللي در اولین سالگرد تاسیس اين گروه ادامه مطلب...

گزارش تصويرى 1- تجليل از افتخار آفرينان گروه بيوشيمي و بيو فيزيك


مراسم تجليل ازافتخار آفرينان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سطح ملي و بين المللي در اولین سالگرد تاسیس اين گروه ادامه مطلب...

گزارش تصويرى - برگزارى كارگاه خودرو الكترونيك در دانشكده فني مهندسى


برگزارى كارگاه خودرو الكترونيك (ويژه دانشجويان) توسط گروه علمي مكانيك در سالن امتحانات دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد      ادامه مطلب...

گزارش تصويرى -مراسم جشن توجيهى دانشجويان سما

مراسم جشن توجيهي دانشجويان سما دانشگاه آزاد اسلامي مشهد درمحل  سالن همايش هاي دانشگاه

ادامه مطلب...

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22