1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصویری1-دیدارصمیمی ریاست دانشگاه با دانشجویان دانشکده پزشکی

دیدار صمیمی دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با دانشجویان دانشکده پزشکی
ادامه مطلب...

گزارش تصویری2-دیدار صمیمی ریاست دانشگاه با دانشجویان پزشکی

بازدید دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از دانشکده پزشکی
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-افتتاح مدرسه ورزش سما مشهد

آیین افتتاحیه اولین مدرسه ورزش سما مشهد با حضور دکتر شیخ الاسلامی ریاست محترم دانشگاه آزاد
اسلامی مشهد
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-افتتاح مدرسه ورزش سما مشهد

آیین افتتاحیه اولین مدرسه ورزش سما مشهد با حضور دکتر شیخ الاسلامی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

گزارش تصویری-فضاسازی ایام محرم در آموزشکده سما خواهران

گوشه ای از فضاسازی و تبلیغات محیطی ایام محرم در آموزشکده فنی خواهران سما مشهد
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-فضاسازی ایام محرم در آموزشکده سما خواهران

گوشه ای از فضاسازی و تبلیغات محیطی ایام محرم در آموزشکده فنی خواهران سما مشهد
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-فضاسازی ایام محرم در آموزشکده سما خواهران

گوشه ای از فضاسازی و تبلیغات محیطی ایام محرم در آموزشکده فنی خواهران سما مشهد
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-فضاسازی ایام محرم در آموزشکده سما خواهران

گوشه ای از فضاسازی و تبلیغات محیطی ایام محرم در آموزشکده فنی خواهران سما مشهد
ادامه مطلب...

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22