1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويرى - جلسات توجيهى و انتخابات مجتمع علوم انسانى دانشگاه

گزارش تصويري جلسات توجيهي دانشجويان مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري ورودي 93  مجتمع علوم انساني دانشگاه با مسئولين و مديران گروه .  انتخابات دو انجمن علمي فقه و مباني حقوق اسلامي و تاريخ و تمدن ملل اسلامي ادامه مطلب...

گزارش تصويرى - برگزارى كميسيون دائمي

برگزاري جلسه كميسون دائمي هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با حضور دكتر شيخ الاسلامي سرپرست واحد مشهد واعضاي كميسيون  ، ظهر امروز در اتاق شورا سازمان مركزي
ادامه مطلب...

گزارش تصويرى - بازديد سرپرست دانشگاه از اولين طرح اقتصادى


بازديد دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از اولين طرح اقتصادي  زود بازده تحت عنوان ، توليد ذرت سيلويي در شرايط آبياري با پساب شهري تصفيه شده در پژوهشكده در حال تاسيس محيط هاي خشك دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  ادامه مطلب...

لينك هاي مرتبط

 

21

22