1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

گزارش تصویری-فعالیت های فرهنگی ایام محرم در آموزشکده سما خواهران

گوشه ای از فعالیت های فرهنگی ایام محرم در آموزشکده فنی خواهران سما مشهد
ادامه مطلب...

نمايشگاه كتب تخصصي پزشكي و غير پزشكي

نمايشگاه كتب تخصصي پزشكي و غير پزشكي

گزارش تصویری-مسابقات شفاهی قرآن و عترت

برگزاری بیستمین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
ادامه مطلب...

گزارش تصویری2-دیدارصمیمی ریاست دانشگاه با دانشجویان علوم پایه

دیدار صمیمی دکتر شیخ الاسلامی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با دانشجویان دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-جلسه پرسش و پاسخ ریاست دانشگاه با اساتید دانشکده علوم پایه

دیدار صمیمی دکتر شیخ الاسلامی سرپرست واحد مشهد با اساتید دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-جلسه پرسش و پاسخ ریاست دانشگاه با اساتید دانشکده علوم پایه

دیدار صمیمی دکتر شیخ الاسلامی سرپرست واحد مشهد با اساتید دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی
ادامه مطلب...

گزارش تصویری1-جلسه پرسش و پاسخ ریاست دانشگاه با اساتید دانشکده علوم پایه

دیدار صمیمی دکتر شیخ الاسلامی سرپرست واحد مشهد با اساتید دانشکده علوم پایه و علوم تربیتی
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-بازدید ریاست دانشگاه از مرکز فناوری اطلاعات


بازدید دکترشیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ازمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
ادامه مطلب...

26

 

 

 

21

22