1

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

گزارش تصويرى - نشست ساليانه گروه معارف دانشگاه


برگزارى نشست ساليانه اساتيد گروه معارف اسلامي دانشگاه آزاد  اسلامي مشهد در محل سالن آمفي تئاتر مجتمع علوم انساني  دانشگاه    ادامه مطلب...

گزارش تصويرى - كوهپيمايى اساتيد و كاركنان دانشگاه

برگزاري همايش كوهپيمايي با حضور  اساتيد و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و خانواده هاي آنان در محل  كوهاي آب و برق     . ادامه مطلب...

گزارش تصويرى -ديدار رياست با دانشجويان دانشكده فني مهندسي دانشگاه

ديدار صميمي و جلسه پرسش وپاسخ دانشجويان دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با سرپرست دانشگاه  ظهر امروز  در سالن اجتماعات دانشكده فني مهندسي  

گزارش تصويرى -ديدار رياست با اساتيد دانشكده فني مهندسي دانشگاه

ديدار صميمي و جلسه پرسش وپاسخ اساتيد دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با سرپرست دانشگاه امروز صبح در سالن اجتماعات دانشكده فني مهندسي  

ادامه مطلب...

گزارش تصويرى 2- تجليل از افتخار آفرينان گروه بيوشيمي و بيو فيزيك

مراسم تجليل ازافتخار آفرينان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سطح ملي و بين المللي در اولین سالگرد تاسیس اين گروه ادامه مطلب...

گزارش تصويرى 1- تجليل از افتخار آفرينان گروه بيوشيمي و بيو فيزيك


مراسم تجليل ازافتخار آفرينان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سطح ملي و بين المللي در اولین سالگرد تاسیس اين گروه ادامه مطلب...

گزارش تصويرى - برگزارى كارگاه خودرو الكترونيك در دانشكده فني مهندسى


برگزارى كارگاه خودرو الكترونيك (ويژه دانشجويان) توسط گروه علمي مكانيك در سالن امتحانات دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد      ادامه مطلب...

گزارش تصويرى -مراسم جشن توجيهى دانشجويان سما

مراسم جشن توجيهي دانشجويان سما دانشگاه آزاد اسلامي مشهد درمحل  سالن همايش هاي دانشگاه

ادامه مطلب...

گزارش تصويرى - جلسات توجيهى و انتخابات مجتمع علوم انسانى دانشگاه

گزارش تصويري جلسات توجيهي دانشجويان مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري ورودي 93  مجتمع علوم انساني دانشگاه با مسئولين و مديران گروه .  انتخابات دو انجمن علمي فقه و مباني حقوق اسلامي و تاريخ و تمدن ملل اسلامي ادامه مطلب...

گزارش تصويرى - برگزارى كميسيون دائمي

برگزاري جلسه كميسون دائمي هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي با حضور دكتر شيخ الاسلامي سرپرست واحد مشهد واعضاي كميسيون  ، ظهر امروز در اتاق شورا سازمان مركزي
ادامه مطلب...

26

 

 

 

21

22