گزارش تصويري-بازديد رئيس محترم دفتر نهاد نمايندگي رهبري و رئيس ستاد شاهد و ايثارگر و مسئول و اعضاي بسيج دانشجويي و كانون ايثار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از آسايشگاه جانبازان امام خميني(ره)به مناسبت روز جانباز

Portal Info
Travel