1

7

4

8

9

10

22 

 

گزارش تصويري-جلسه شوراي راهبردي فرهنگي استان

برگزاري جلسه شوراي راهبردي فرهنگي اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي با حضور آيت الله معصومي رئيس دفتر نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، حجه الاسلام والمسلمين زم عضو شوراي راهبردي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي، دكترحكمت عضو شوراي راهبردي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي، عبدالمجيد حلمي نماينده تام الاختيار رياست عاليه دانشگاه در استان هاي خراسان، دكتر زماني معاون هماهنگي استان خراسان رضوي و دكتر شيخ الاسلامي رئيس واحد مشهد و دبير هيات امناي خراسان رضوي وساير اعضا در محل اتاق شوراي ستاد هماهنگي استان
لينك هاي مرتبط

 102