گزارش تصویری-جلسه ماهانه اداره حفاظت فیزیکی دانشگاه

Portal Info
Travel

همزمان با دهه مبارک فجر:

برگزاری جلسه ماهانه اداره حفاظت فیزیکی دانشگاه با حضور پرسنل شیفت و استراحت برگزار گردید. در این جلسه پژم رئیس اداره حفاظت فیزیکی به مرور وظایف و تذکرات ویژه حفاظتی پرداخت و در ادامه رئیس کارگزینی دانشگاه به سوالات برخی از حضار پیرامون مسائل مربوطه پاسخ گفت.