1

7

4

8

9

10

22 

 

گزارش تصویری-مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

برگزاری مسابقات فوتسال ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی با حضور 8 تیم در محل سالن شهید جوانمرد قصاب





لينك هاي مرتبط

 102