1

7

4

8

9

10

22 

 

گزارش تصويري-كميسيون دائمي هيات امناي خراسان رضوي

كميسيون دائمي هيات امناي استان خراسان رضوي با حضور دكتر شيخ الاسلامي رياست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و جمعي از اعضا در محل اتاق شوراي سازمان مركزي برگزار شد.

لينك هاي مرتبط

 102